<% randomize SS=INT(RND*11)%>

Gradište u slici i brojci

[statistika] [skola]  [povijest]

Gradište, općina u istočnoj Slavoniji, prostire se danas na 5 756 ha od čega je 3 652 ha oranica, 81 ha voćnjaka, 1 ha vinograda, 57 ha livada, 48 ha pašnjaka, 1 314 ha šuma te 543 ha neplodnog tla. Po svojoj ukupnoj površini Gradište je, kada se uzmu u obzir naselja bivše općine Županja, prostorno manje od Bošnjaka, Babine Grede, Drenovaca, Vrbanje, Soljana, a veće od Cerne, Županje, Strošinaca, Posavskih Podgajaca, Štitara, Gunje, Đurića, Rajevog Sela i Šiškovaca.
Popis iz 1991. godine nalazi u selu 3 297 žitelja. Po neslužbenim podacima iz 2001. godine u Gradištu živi 3 514 žitelja. Zanimljivo je primijetiti da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji jedino Gradište mjesto u kojem ima više muškaraca od žena (50,9 - 49,1 %).
Najbrojnije su osobe između 20-24 godine (8,2 %), a najmanje je osoba između 70-74 godine (2,7%).
Na djecu do 14 godina otpada 20,6% stanovnika, a onih do 34 godine ima 51,1%. Ako ove brojke usporedimo s prosjekom u Hrvatskoj ili pak s općinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji dobivamo da u Gradištu živi mlađe stanovništvo. Naime, u Hrvatskoj je najviše osoba između 35-39 godina, a u općinama u županiji najviše osoba ima između 25-29 godina starosti.
Mnogi bi rekli da se ljudi u Gradištu pretežito bave poljoprivredom. No brojke govore da to i nije baš u potpunosti točno. Od 996 domaćinstava bez zemlje je više od 10%, a prema izvorima prihoda više od 66% otpada na prihode koji se ostvaruju izvan poljoprivrede. Ipak, aktivnog stanovništva najviše je zaposleno u poljoprivredi, ali je razvidno da mali broj onih kojima je to jedini izvor prihoda i sredstava za život.
Aktivno stanovništvo je ponajviše zaposleno u industriji 16,6%, prometu i vezama 6,8%, građevinarstvu 5,9%, trgovini 5,4%, obrtništvu 5,4%.
Poljoprivrednog stanovništva u ukupnom stanovništvu je 29,3%, a aktivnog poljoprivrednog stanovništva u ukupnom aktivnom je 34,9%.
U Gradištu ima 1165 stanova od čega je 948 stalno naseljeno (81,3%), privremeno nenastanjeno 6,7 %, a napuštenih je 19 stanova ili 0,6%.
Za odmor i rekreaciju Gradištanci imaju 39 stanova i čak 91 salaš koji koriste u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi.
Prosječna veličina naseljenog stana u Gradištu je 77 kvadratnih metara što je u prosjeku za više od 7 kvadratnih metara u usporedbi s ostalim stanovima u općinama naše županije.
U obiteljskim kućama zateći ćete najčešće 4 člana domaćinstva (2o,4%), a najmanje je domaćinstava s 8 i više članova.
U Gradištu je čak 16% neporodičnih samačkih domaćinstava te 12,7% bračnih parova bez djece.
Na radu u inozemstvu je 13,9%, na radu 8,4%, a 5,5% kao članovi obitelji.
Gradište ima 5,7% nepismenih (2,4% muški; 3,3% žene). Velik broj nepismenih, 3,2% otpada na osobe starije od 65 godina. Inače, u Hrvatskoj je 3,2% nepismenih, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 4,3%.
Nimalo ugodna činjenica zvuči da je u Gradištu najviše osoba sa završenih 4-7 razreda te osnovnom školom. Ako se tomu doda i 10% pučanstva bez ikakve školske spreme, dobivamo brojku od 69% pučanstva Gradišta bez ikakvog stručnog osposobljenja.
Stoga ne čudi da je svega 1% završilo višu odnosno visoku školu (VŠŠ 1,3%; VSS 0,7%).
Glede konfesionalne pripadnosti u Gradištu se izjašnjava:

rimokatolici 93,9%,

pravoslavni 0,4%

nisu vjernici 0,1%

grkokatolici 0,06%

islamska 0,15%

evangelička 0,15%

ostale protestanske i neizjašnjeni 0,15%

ostale vjere i neizjašnjeni 0,6%

STANOVNIŠTVO GRADIŠTA PREMA SPOLU I STAROSTI

SPOL

UKUPNO

STAROST

 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
 
 
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
71
>75

SV.

3297

247

227

212

252

273

264

224

206

204

159

19

220

176

152

92

164

m

1672

139

118

112

131

159

142

131

113

102

88

104

99

73

52

29

67

 

[statistika] [skola]  [povijest]

© 2002 - 2005   www.gradiste.com  Sva prava zaštičena - inače bi moglo biti po tamburi !