Nestanak Cigana iz Gradišta prije 75 godina


OBJAVLJENO: 11.12.2016.          PREGLEDA: 13153       KOMENTARA: 1  LINK


Nesretne 1941. godine je  37 Romskih obitelji iz Gradišta, većinom prezimena Đorđević, protjerano iz svojih kuća i stavljeno na jednu zajedničku parcelu. Slučajno ili namjerno ta je parcela bila smještena uz tzv. Mrcinište - mjesto na koje se ukopavala uginula stoka. Romske obitelji uglavnom su bile u današnjoj Bosutskoj ulici a Mrcinište vam je podrucije uz Bosut, na izlazu iz Gradišta prema Županji. Preživjeli su zimu ali jednog svibanjskog dana pokupila ih je zajedno sa Romima iz okolnih sela ustaška vojska, odvela u Jasenovac i Staru Gradišku. Preživjeli nisu.

NESTANAK CIGANA IZ GRADIŠTA

Jedan vrlo zanimljiv i povijesno vrijedan dokument našao se u rukama ekipe gradiste.com od prijeratnih i ratnih vremena krvi natopljenu Balkanske krčme. Sav užas tih vremena nije zaobišao niti Gradište a ponajviše se manifestirao u preseljenju pa istrebljenju Roma/Cigana te naknadno u osvetničkom pohodu partizanski hordi koje su smaknule na desetke Gradištanaca. Odmah bi htjeli reći da se ograđujemo od bilo kakvih aktualnih desničarsko/ljevičarskih konotacija dok same tragične događaje, barem mi sa gradiste.com, promatramo kroz širi kontekst.

Kad kažemo širi kontekst onda povlačio paralelu i kroz današnja i nedavna koja se gledaju kroz crno/bijelu prizmu odnosno jedni su sveci i borci za dobro a drugi su zlo i vragovi. E pa baš i nije tako. Uglavnom htjeli bi smo reći da je Pero, Đuro i Mato nisu ti koji su kreirali slagali politiku, niti ondašnje guzonje iz Zagreba upotpunosti – nego gospodari iz Beča, Rima, Berlina i Londona. Zamislimo ondašnje informativne kanale i pogledajmo kakve su se strašne manipulacije vršile nad masama.

Kada mi je prije više od 30 godina prabaka pričala da je jednog dana vojska odvela sve Cigane iz sela i da ih nitko više nije vidio - nisam joj vjerovao.Mislio sam da me plaši.
Pričala je tiho, tužno, uplašeno. Ne sjećam se da smo mi djeca nešto puno znali o tome, stari nisu o tome puno pričali. Prije nekoliko dana sam saznao strašnu sudbinu tih ljudi.

Dakako, ovaj članak proizašao iz želje da se ovakve stvari ne ponavljaju, da se malo zamislimo i budemo pametniji zbog naraštaja koji dolaze bar.

Jedan zanimljiv članak uz tragediju Roma napisala je prije skoro 2 godine gimnazijalka Katarina Labrtić - Dan kad je doš'o vrag i odveo sve Cigane iz Šiškovaca – link.

Slijedi niz slika sa prijepisom najvažnijeg i najzanimljivijeg (ukošeno) teksta sa dokumenta uz komentare. Krenimo sa prvom slikom:


Komasaciono povjerenstvo u Vukovaru – u stvari komasacije zemljišta k.o. (katastarske općine) Gradišta, pošto su povodom molbe Jovanovac Ivana i drugova iz Gradišta za provođenje opće prisilne komasacije zemljišta prema § 27 zakona od 22.lipnja 1902. o komasaciji zemljišta provedene komesecione predradnje i nakon sto je pravomoćnom odlukom komasacijonog povjerenstava u Vukovaru od 2. listopada 1938. ... privitih razloga sliedeću

PRESUDU

Komasacija zemljišta porezne obćine Gradište ima se provesti prema izrađenoj komasacionoj osnovi i položajnom nacrtu, priloženom tehničkom komasacijonom operatu, koji je oprat sastavni dio ove presude. Odobrava se izvođenje svih gospodarski uredbi potrebnih za uspješno obrađivanje zemljišta. Prema posjedu, koji je učesnicima komasacije oduzet, podjeljuje im se novi posjed uz prava i dužnosti kod svakog pojedinog navedene, kako sliedi:

Premda je odluka postala pravovaljana 29.11.1941. kao se može vidjeti kasnije odnosno za vrijeme NDH, znakovito je da je postupak krenuo još za vrijeme Kraljevine Jugoslavije – Banovine Hrvatske, Ustaški režim samo je ubrzao stvari.


Posebne odštete u novcu određene su odlukama ovoga povjerenstva i imaju se izplatiti najkasnije od dana ovrsne predaje novih posjeda. Svi tereti, glede kojih nije u stupcu 23 navedeno, da uslied provedene komasacije prestaju, imaju se na odnose novopripale nekretnine u gruntovnicu prieneti. Svi komasacioni učesnici dužni su podmiriti troškove provedene komasacije prema §§ 61 i 52 komas. Zakona, pa se isti troškovi u koliko su ostali nepodmireni, imadu osigurati zabilježbom na ukupne nekretnine obaveznika. Protiv ove presude dopustiv je prema § 654 komasacionog zakona, a putem ovog komasacijonog povjerenstva, pravni liek priziva, koji valja uložiti u roku od 45 dana, računajući od dana dostavljene ove presude.

Komasacijono povjerenstvo
U Vukovaru dne 29.studenog 1941.
Predsjednik
 Dr
Sepčić, predstojnik kotarskog suda u Vukovaru,
Perovođa

Baumgärtner

Hm, zanima me koliki su onda bili troškovi komasacije ?
 

Odlukom komasacijonog povjerenstva u Vukovaru od 2. listopada 1938. god broj 2812-K-1971, dozvoljena je obća prisilna komasacija zemljišta obćine Gradište. ....
Odlukom kotarskog suda kao gruntovne oblasti u Županji od 1. kolovoza 1939. broj 12131 Dn provedena je gruntovna zabilježba dozvoljene komasacije. Prema § 42 komas. Zakona izabran je odnosno imenovan na ročistu, dana 15. listopada 1938. odbor komasacionih učesnika i to:
Antun Babić kbr. 65, Marko Blaževac kbr 401, Ivan Nikolić kbr. 331, Ivan Mandić kbr. 330, Ivan Matinac kbr. 347., Šimo Brašulj kbr. 602, Šimo Marković kbr. 127, Franjo Dretvić kbr. 302, Stanko Peratović kbr. 424, Ivan Blaževac kbr. 263, Stevo Knezević kbr. 245 i Antun Varnica kbr. 627. ...
Na ročištu dana 15. prosinca 1938. a prema § 45 komasacionog zakona imenovani su procjenitelji i to:
Ivan Nikolić kbr. 331, Ivan Blaževac kbr. 263, Grga Baboselac kbr.593, Imro Stojanović kbr. 483, Antun Kadić kbr.315, Ivan Dretvić kbr. 89, Šimo Jovanovac kbr. 658, Ivan Ivanšić kbr. 527, Šimo Parašilovac kbr. 22 i propisno zaprisegnuti, koji su uz prisustvo tehničkog vještaka obavili procienu komasacionog područja, pridrzavajući se svih odredaba poglavlja ....
Protiv prociene kao i protiv iskaza zemljišta po stanju prije komasacije podneseno je 16 tegoba (prigovora), koji su odstranjeni na ročištu, dana 5. kolovoza 1939. ...
Dana 23 listopada 1939. i slijedecih dana provedena je prema § komas. zakona sa učesnicima razprava o zaduženju novih posjeda pa su za ovo uglavljena slijedeća glavna načela:


Stranici iz Cerne, Štitara i Županje a koji su posjednici u ovome hataru nadieljuju se na granici hatara prema svojim obćinama, gdje im se nalazi glavni posjed. ...


Groblje se ima proviriti na tablu 103 za oko jedno jutro. Cigani se premještaju iz sela na tablu 164 na teret gromade, prema izvršenoj procieni. Ovo vriedi i za one, koji imadu kuće sa Ciganima, a ostalo posjeda nemaju. Od ovoga se pako izuzimaju dvije kuće ciganske, koje se smatraju kao uredne, pa kao takve ostaju u selu. Mrcinište ostaje na istom mjestu, tj u tabeli broj 162/2, mjesto za kopanje zemlje se osigurava na tabeli broj 162 po duzini uz Bosut. ...
Vrhu kućnih mjesta izvršena su prema saslušanju i pristanku interesenata izravnanja i produženja. Red diobe ustanovljen je tako, da najprije dolaze stranci, a onda domaci učesnici prema veličini posjeda time, da se redoslijed može mienjati od posjeda vezanih za objekte i obzirom na pravilan razvij komasacijone osnove.....
U komasacijonom postupku odlučeno je da se Cigani premjeste iz sela u tablu broj 164, a ispražnjeno zemljište dosadašnjeg ciganskog naselja ustupa se na raspolaganje komasacionoj gromadi. Odšteta za prijenos njihovih objekata isplatit se na teret gromade, a prema procieni i to:
Kao što se na slici može vidjeti većinsko prezime je Đorđević uz dva Pavlović i jedno Radosavljević prezime.
Kolika je vrijednost npr. 5000 kuna? Za vrijeme NDH 50 kuna je bio 1 dolar te dobivamo 100 dolara za 5000 tadašnjih kuna kolika je neka prosječna vrijednost ciganskog domaćinstva. 100 dolara onda računajući inflaciju ekvivalent je današnjoj vrijednosti oko 1670 dolara odnosno 11 700 kuna.
Koliko se moglo kupiti dobara za 5000 kn koliko je vrijedio nečiji dom nije nam poznato.
Na slijedećoj slici možete pročitati da se zemlja razvrstavala i vrednovala u 7 kategorija, od prve koja je obuhvaćala zemljišta, voćnjake i vinograde koje su vezana uz okućnicu i domaćinstvo pa sve do zadnje kategorije gdje su zemljišta bila uglavnom poplavna. Prva kategorija vrijedila je 2 kune za m2, druga dvije kune za m2 i sve tako do 0.3 kune za m2.Na zadnjoj slici dokumenta možete pročitati statistike podatke o broju cestica, veličini zemljišta posjednika, duljini putova, kanala, financiranju izgradnje i održavanja.

Za vrijeme 2. svjetskog rata nije bilo nekakvih značajnijih borbi na samoj Slavonskoj strani. Tek pred kraj rata, odnosno probojem Srijemskog fronta i nedugo nakon njega partizani su pogubili nekoliko desetaka mještana a o tome će na ovoj stranici biti pisano kada se prikupe informacije. Na donjoj slici možete vidjeti priznanicu na kojoj je iznos obeštečenja koje je dobivala obitelj streljanog. Nešto poput priznanice kada predajete stoku.Pretraži :

 

Nemate podršku za flash!

Temperatura u selu:

Slučajne slike  odaberi :

Moraš biti registriran da bi upisivao komentare ! Link za registraciju.

Ispis komentara:

1.Boje je bilo kada je bilo Cigana, komunista, diktature, Tita, Rankovica i partije. Ovo divlje što je došlo s kamena i što jede sve pred sobom po rodijačkoj liniji nas još naveliko uništava. Slavonija je dala sve u ratu, a poslije rata još i više joj je oduzeto i uništeno. Samo nas ostavite da barem nestanemo u miru Božjem.

29.1.2017. 12:04:09 Komentar poslao: Crna Svinja


 

Najnovije vijesti

1.Proljeće 2022

O ljepoti Gradišta, Gradištanki i Gradištanaca napisane su i uglazbljeni mnogu stihovi. Stoga uživajte u ovim prizorima za koje je svaki komentar u opasnosti da postane svetogrđe.

[VIŠE]

2.Pucar živi vječno !

Nekoliko anegdota, pjesama i poskočica o pučkom pjesniku Pucaru

[VIŠE]

3.Demografija

Ulaskom u EU iz temelja se promijenila demografska slika Gradišta, Slavonije i čitave države. U zadnjih 20 godina jedna trećina stanovnika napustila je selo a to je zasigurno više od pola radno sposobnih i produktivnih. 

[VIŠE]

4.Krvavi travanj 1945.

Prisjećamo se dana 14.travnja 1945 kad je Gradištu od strane Narodno oslobodilačke vojske ubijeno ili nestalo 87 mještana, većinom domobrana.

[VIŠE]

5.Kronike iz Gradišta

Izgradnja i obnova doma kulture 1948-2019
Piše:Franja Babić

[VIŠE]

6.Beton 2018.

Ponovo smo se susreli na uvijek vrućem asfaltu Ljesa

[VIŠE]

7.Pravoslavna Crkva u Gradištu ?

Pravoslavna Crkva u Gradištu, Cigansko groblje, lista korisnika poticaja, Božični malonogometni sustret 2017 ....

[VIŠE]

8.Python u Gradištu

Nakon uspjeha u prošloj školskoj godini gdje su naši robotičari uspješno odradili svih 5 kola natjecanja udruga Grwireless nastavlja sa radom.

[VIŠE]

9.Vožnja po Gradištu

Uživajte malo u par snimaka vožnje po Gradištu.

[VIŠE]

10.Svećenik i Gradište

Pročitajmo drugačije mišljenje o svemu što se dešava u i oko Župe.

[VIŠE]

© 2002 - 2006   www.gradiste.com  Sva prava zaštićena - inače bi moglo biti po tamburi !