ŠTO JE INTERNET?

WWW    E mail    Chat    Usenet    Internet sutra

Internet je svjetska mreža računala. Mreža je termin tehničke naravi. Ono što je zanimljivo je da tu mrežu čine posebna računala koja korisnika poslužuju podacima. Otuda i njihov naziv: poslužitelji (eng. server).

Zamislite 150 milijuna poslužitelja spojenih na Internet kako vam pružaju pristup ogromnom broju informacija, razbacanih po čitavom svijetu. Podaci se na Internetu nalaze u raznim oblicima: riječ, slika (vrijedi tisuću riječi), zvuk, video itd. Teško je predočiti količinu podataka koja se nalazi na Internetu. Moglo bi se reći: ako ne postoji na Internetu, onda vjerojatno uopće ne postoji.

Pritom treba paziti kako ne bismo poistovjetili Internet servise (poput Weba, News, e-mail...) sa samim Internetom jer Internet servise zapravo možemo promatrati kao jednu veliku, pomalo konfuznu, bazu podataka koja se stalno dopunjava novim informacijama dok je Internet hardwareska mreža koja omogućava pristup tim podacima.

I dok se još kako-tako znaju služiti Internetom, većina ljudi zapravo ne zna kako je sve to nastalo, zbog čega je nastalo i kako to uopće djeluje.

Internet bismo mogli definirati kao mrežu svih mreža. To doslovce znači da je to najveća mreža na svijetu koja povezuje milijune osobnih računala, lokalne (LAN) i raširene (WAN) mreže u zajedničku mrežu. Računala i pojedine mreže pritom su u Internet povezani na različite načine. Tako razlikujemo više vrsta veza kojima se služi Internet.

S jedne strane prosječni se korisnik u većem djelu svijeta spaja na Internet putem modema, ISDN ili DSL-a u posljednje vrijeme. S druge strane postoje veze kojima se povezuju računala koje zovemo serveri, hostovi ili čvorovi. To su većinom iznimno snažna računala sposobna za obradu ogromnih količina podataka, a upravo preko njih se pojednici spajaju modemom na Internet. Serveri su najčesšće umreženi satelitskim i radijskim vezama te svjetlovodnim i telefonskim kablovima. Ta računala su povezana specijaliziranim računalima koje nazivamo routerima. Routeri provjeravaju kamo idu podaci koji se kreću preko Intereta te odlučuju u kojim će ih putem poslati.

Povijest Interneta

Razvoj Interneta kao globalne mreže ponajprije je ovisio o razvoju sredstava komuniciranja. Izumi telegrafa, telefona, radija i računala bili su tako podloga za pojavu Interneta. Stoga i nije ni čudo da se Internet pojavio upravo u drugoj polovici 20. stoljeća, u vremenu velike napetosti između istoka i zapada (ARPANET). Upravo ta stalna ratna opasnost urodila je željom da se uvijek bude ispred protivnika što je pak svijetu donijelo brojne proizvode i tehnološke inovacije kojih možda nikada ne bi ni bilo bez Hladnog rata. Tako neki povjesničari smatraju da je i Internet jedna od nuspojava ovog rata. Prvotno zamišljen kako bi omogućio visoku učinkovitost u komunikaciji između Istraživačkih centara, sveučilišta i vladinih agencija SAD-a ubrzo je prerastao u internacionalnu mrežu dostupnu svima. 

TCP/IP

- Kako se prenose podaci Internetom ?

Ono što je zajedničko svim računalima priključenima na Internet je TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet protocol) protokol. To je svojevrsni jezik Interneta koji određuje na koji se način računala spajaju na Internet (svakom daje njegovu adresu - IP broj) te na koji način međusobno komuniciraju. TCP/IP protokol nije jedan već čitav niz protokola. TCP/IP protokol je protokol niže razine što znači da je uvjet da računala budu povezana ovim protokolom ako se želi koristiti ikakva usluga Interneta. Tako protokoli koji su više razine te kompleksniji od TCP/IP protokola (npr. FTP, HTTP, TELNEt, SMTP) koriste TCP/IP kako bi upoće funkcionirali.

Po osnovnoj podjeli TCP/IP protokol djelimo na Transmision Control Protocol te IP protokol.

 • TCP protokol mnogo je napredniji nasljednik NCP (Network Control Protocol) protokola, protokola koji se prvotno (sedamdesetih) koristio na Internetu (Arpanetu). TCP je prvotno bio ugrađen u UUCP kopiju UNIX operativnog sustava, a kasnije je uveden kao osnovni protokol Interneta. Upravo iz TCP protokola izdvojen je IP protokol. TCP protokol se brine za ispravnost podataka koji se prenose preko Interneta. Internet (Arpanet) je prešao sa NCP na TCP protokol 1983. godine. Inače, ovaj je prijelaz napravljen relativno bezbolno za same korisnike Interneta čemu uzroke treba tražiti u višegodišnjim pripremama te relativno malom broju računala priključenim na Internet u to vrijeme.

·         IP protokol-ova navažnija uloga je dodjela IP broja (IP adrese) svakom računalu u trenutku kada se priključuje na Internet. Upravo stoga je IP protokol osnovni protokol Interneta, jer je za funkcioniranje svih drugih protokola (čak i TCP-a) potrebno je da računalo dobije svoj IP broj. IP broj je jedinstven te ne mogu postojati dva računala sa istim IP brojem istovremeno na Internetu. IP broj je 32-bitan te se sastoji od 4 skupa od četri binarna broja (osam znamenki - nula ili jednica). Kako su binarne znamenke komplicirane za pamćenje svaka od četri skupina prevodi se u 4 desetična broja odvojena točkom.

Kako su i ovakave adrese bile teške za pamćenje 1983. godine uveden je DNS (Domain Name Server) sustav. DNS omogućava da umjesto kompliciranog broja upišemo ime servera u tekstualnom obliku - tzv. FDQN adresu (npr. www.srce.hr), a nadalje DNS prevodi tekst u brojevni oblik i šalje zahtjev do udaljenog servera.

S obzirom da je TCP/IP protokol ušao u upotrebu početkom osamdesetih nije se mogao predvidjeti porast broja korisnika Interneta. Upravo zato danas i postoji problem sa IP brojevima kojih pomalo nestaje zbog specifičnog sustava rezervacije IP brojeva za mreže A, B i C klase. Mreža A klase može biti 126, a broj računala umreženih u njima može biti do 16,777,214. Mreža klase B može biti do 194 a u svakoj od njih broj računla može biti do 64,534. Mreža klasa C može biti 2,097,152, a broj računala u njima do 254. Problem leži u tome da su adrese klase A i B razgrabljene, a broj računala u svima njima nije iskorišten do kraja kao uostalom ni u svim mrežama klase C. Iako se pukom matematikom može izračunati da bi se IP sustavom moglo umrežiti preko četri milijarde računala taj broj se ni približno ne može dostići zbog gore navedenih razloga te je danas Internet suočen sa manjokom adresa.

Moguće rješenje postoji u novom, već gotovom, protokolu koji bi mogao osigurati višestruko više IP brojeva. No, nažalost za razliku od osamdesetih zbog mnogo većeg broja računala na Internetu prijelaz sa TCP/IP-a na novi protokol mnogo je teže uskladiti od prijelaza sa NCP-a na TCP.

Osim dodjele IP adrese IP protokol se brine za stvaranje paketa koji se prenose Internetom. Pritom zaglavlje svakog paketa sadrži barem pet 32-bitnih riječi. U zaglavlju se nalazi niz informacija, a najvažnije su IP adresa pošiljatelja i primatelja, numerički redoslijed svakog paketa, te oznaka protokola kojim se paket prenosi Internetom.

Poslužitelj i klijent

Poslužitelji su računala stalno spojena na Internet, a funkcija im je pružati neku od usluga, kao što su WWW, e-mail, FTP, IRC itd. Za svaku od tih usluga na poslužitelju je pokrenut zaseban program. Na računalu koje obavlja funkciju web poslužitelja pokrenut je program za Web, na FTP poslužitelju program za FTP. Jedno računalo može istovremeno biti web, FTP i e-mail poslužitelj - za svaku od tih usluga mora se pokrenuti odgovarajući program.

Uobičajeno je da se poslužitelju daje ime prema usluzi koju obavlja, npr. "www.tvrtka.hr" za web poslužitelj, "ftp.tvrtka.hr" za FTP poslužitelj, "mail.tvrtka.hr" za e-mail poslužitelj itd. Sve te usluge može pružati jedno računalo, a različita imena mu se daju kako bi se olakšalo korištenje.

Gotovo sve Internet usluge zasnivaju se na sustavu koji zbog načina rada zovemo arhitektura klijenta i poslužitelja (eng. client-server architecture). Poslužitelj je, kao što smo rekli, računalo koje pruža neku od Internet usluga, a klijent je računalo, odnosno program na vašem računalu pomoću kojeg koristite neku od tih usluga. Tako su npr. Internet Explorer i Netscape Navigator klijenti za WWW, Outlook i Eudora za e-mail, mIRC za IRC itd. Princip rada arhitekture klijent-poslužitelj je vrlo jednostavan: klijent postavlja zahtjev poslužitelju (zahtjev za web stranicom, za prebacivanje e-mail poruka, za datotekom...) , poslužitelj taj zahtjev obrađuje i šalje klijentu traženo (web stranicu sa svim njenim elementima, e-mail poruke, tražene datoteke ...)

Što sve možete raditi na Internetu?

Na Internet je danas spojen gotovo svatko - od obrazovnih, istraživačkih i znanstvenih institucija do raznih komercijalnih organizacija i sve one nude neke informacije ili usluge. Upravo ta golema količina informacija čini Internet zanimljivim - razni tekstovi, slike, zvukovi, video zapisi - dostupni 24 sata na dan, 365 dana u godini.

Internet vam omogućava da pomoću osobnog računala pristupate informacijama s poslužitelja diljem svijeta.

Što sve možemo raditi na Internetu:

1.       Surfati... World Wide Web, WWW ili samo Web je svjetska mreža međusobno povezanih podataka u obliku teksta, slika i zvukova. To je najveća i najpopularnija usluga na Internetu koju mnogi pogrešno poistovjećuju sa samim Internetom.

2.       Dopisivati se ... Elektronička pošta ili popularnije e-mail služi slanju i primanju elektroničke pošte. To je jedna od najpoznatijih usluga na Internetu.

3.       Prenositi sve vrste datoteka... FTP je kratica engleskog naziva File Transfer Protocol, a označava uslugu za prijenos podataka između računala u obliku datoteka i protokol kojim se prijenos obavlja.

4.       Diskutirati... News (novost) je usluga nalik oglasnim pločama. Korisnici ostavljaju poruke u tematski raznolike grupe. Svi koji se predbilježe na grupe mogu čitati poruke i slati svoje komentare.

5.       Pristupati udaljenim računalima kao da su vam blizu... Telnet je ime protokola i usluge koji korisnicima nude mogućnost pristupa udaljenom računalu. Npr. korisnik iz Zagreba može raditi na računalu u New Yorku (naravno, ako na njemu ima otvoren korisnički račun).

6.       Brbljati s ljudima iz svih krajeva svijeta... Chat (brbljanje) je vrlo popularna vrsta usluge na Internetu. Osnovna joj je namjena razgovor dvoje ili više ljudi. Razgovor se ne vodi usmeno, već pisanim putem u stvarnom vremenu. Osobito su poznati IRC (eng. Internet Relay Chat), ICQ (eng. I seek you) te web chat.

Što je to Intranet ?

Intrenet je jedan oblik korištnja Interneta u kojem se štedi novac a donekle i vrijeme. Intrenet je uporaba Internera i njegovih usluga (vidi gore)  u sklopu lokalne mreže koja nije spojena direktnom, fizičkom vezom na Internet (telefonskom, ISDN itd). Korištenjem Intraneta štedimo u zakupu i korištenju komercijalnih vodova te dobivamo na brzinama prijenosa podataka.

WWW

WWW, World Wide Web ili jednostavno Web je dinamična enciklopedija na Internetu u kojoj možete pronaći informacije o gotovo svemu čega se sjetite. Količina informacija koje vam Web nudi i raznolikost njihovih sadržaja su zapanjujuće.

Korištenje Weba, tj. pregledavanje web stranica često se naziva "surfanje". Web se kao najpoznatija i najkorištenija usluga na Internetu često pogrešno poistovjećuje sa samim Internetom.

Web se sastoji od desetak milijuna web siteova. Web site se može sastojati od jedne ili više web stranica, a veliki web siteovi mogu se nalaziti na više poslužitelja na raznim stranama svijeta. Ideju za ovu aplikaciju dao je Tim Berners Lee, kao način da se memoriji potpomaogne ubacivanjem veza između dokumenata. One je predložio stavaranje “globalnog hipertekstualnog prostora”, koji je na kraju doveo do sadašnje mreže milijuna  povezanih dokumenata. Veze ne samo da osiguravaju adrese određenog dokumenta, već osiguravaju korisniku da direktno „skoči“ do tog dokumenta, pa od tuda potiče termin hiperveza (engl. hyperlink). Dokumenti povezani hipervezama formiraju mrežu (engl. web) informacija kojima, preko Interneta, može svako pristupiti. Web prezentacije sadrže bogate bogate multimedijske elemente i sadržaje kojima upravlja baza podataka i mogu da funkcioniraju kao standardne aplikacije. Koncept zahtjevanja (engl. requesting) Web stranice  je ključ razumjevanja ono ga što radi Web server: Web server vraća HTML stranicu pretraživaču ( npr. Internet Explorer) kao odgovor na zahtjev za Web stranom.

Za korištenje WWW dovoljno je upisati Web adresu stranice koju ćemo pregledavati osim ako već nije spremljena u memoriji. Ostatak rada na WWW je pritiskanje strelice miša na označenim pojmovima, slikama itd. Ako postoji hiperveza strelica će se pretvoriti u ruku i trebamo napraviti samo jedan klik. Ako smo pogriješili jednostavnim pritiskom na BACK alat pretraživača vraćamo se nazad ...

Hipertekst i linkovi

Hipertekst je tekst kodiran korištenjem programskog jezika HTML, tako da sadrži linkove (hiperlinkovi). Linkovi mogu biti tekstualni (riječ, rečenica ili dio teksta) ili grafički (slika, ikona i sl.). Linkovi upućuju na neki drugi sadržaj na Internetu. To može biti druga web stranica, slika, dokument ili neki drugi sadržaj ili usluga. Odabir linka otvara sadržaj na koji link pokazuje. Tekstualni linkovi u nekom tekstu obično su plave boje i podvučeni. Kada u pregledniku postavimo pokazivač miša na neki link, on se mijenja iz kose strelice u ruku.

Html

HTML je skraćenica engleskog naziva HyperText Markup Language. HTML je programski jezik koji se koristi za kreiranje web stranica upotrebom standardnih kodova, zvanih tagovi. Pomoću tagova se definira izgled dokumenta - boja pozadine, veličina i oblik slova, položaj slika, linkovi. Preglednik interpretira tagove i priprema dokument za prikaz na ekranu. HTML je standardiziran i neovisan o platformi, tako da se HTML dokumenti mogu pregledavati pomoću raznih preglednika na različitim vrstama računala. 

Web poslužitelj i web site


Što znače ova dva pojma i koja je razlika među njima?

Web poslužitelj je računalo spojeno na Internet na kojem je pokrenut poseban program za Web. Na web poslužitelju pohranjene su web stranice, tj. HTML dokumenti zajedno sa svim slikama, video i audio zapisima i ostalim sadržajima koji ih sačinjavaju. Web poslužitelj prima zahtjeve od web klijenata (web preglednika) i šalje tražene sadržaje.

Web site je skup smisleno povezanih web stranica koje se nalaze na web poslužitelju. Primjerice www.iskon.hr je web site tvrtke Iskon internet koji se sastoji od nekoliko desetaka web stranica. Web site se može sastojati od jedne ili više web stranica, a veliki web siteovi mogu se nalaziti i na više poslužitelja na raznim stranama svijeta. Isto tako, na jednom web poslužitelju može se nalaziti više web siteova, svaki sa svojom zasebnom adresom.

Pretraživanje weba

Za korištenje WWW dovoljno je upisati Web adresu stranice koju ćemo pregledavati osim ako već nije spremljena u memoriji. Ostatak rada na WWW je pritiskanje strelice miša na označenim pojmovima, slikama itd. Ako postoji hiperveza strelica će se pretvoriti u ruku i trebamo napraviti samo jedan klik. Ako smo pogriješili jednostavnim pritiskom na BACK alat pretraživača vraćamo se nazad ...

Ako ne poznajemo adresu nekog pojma koji nas zanima koristiti ćemo se nekim od programa tražilica Weba. Upisati ćemo za to predviđeno područije (najčešće SEARCH) riječ ili frazu i nakon par sekundi dobiti ćemo adrese sa pojmovima koje smo upisali. Kliknemo na adrsu pojma i otvori nam se njegova stranica (ili podstranica što je češći slučaj). Neki od najboljih Web pretraživača:

Katalozi web stranica sadrže adrese web stranica razvrstane po tematskim kategorijama i to od općenitih prema detaljnijima. Birajući kategorije dolazite do željenih web stranica. U zadnje se vrijeme razlika između tražilica i kataloga sve više smanjuje, pa tražilice imaju popise web stranica po kategorijama, a kataloge možete pretraživati pomoću ključnih riječi.

Današnji pretraživački siteovi nude mogućnosti pretraživanja ostalih sadržaja na Internetu - news članaka, slika, raznih vrsta datoteka, e-mail adresa itd. Na njima se nude i razni dodatni sadržaji, kao što su najnovije vijesti i zanimljivosti, specijalizirane tražilice i vodiči i besplatna e-mail usluga. Takvi siteovi koji postaju "početno mjesto" za veliki broj korisnika nazivaju se web portali.

Moderni web preglednici također omogućavaju pretraživanje web stranica. Internet Explorer omogućava unošenje pojma koji tražite direktno u polje za unos adrese, nakon čega se automatski spaja na Microsoftov servis za pretraživanje MSN Search.

Netscape Navigator za pretraživanje upotrebljava Netscapeov site NetCenter, tj. njegov dio za pretraživanje Net Search. Na toj se stranici pruža pristup do nekoliko popularnih tražilica, među kojima je i Netscape Search.

Za pretraživanje web stranica možete koristiti i neki od specijaliziranih programa koji se instaliraju u vaše računalo. Jedan od takvih programa je WebFerret tvrtke FerretSoft. Više takvih programa možete naći u velikoj arhivi softvera za Windowse TUCOWS, u odjeljku Browsers and Accessories/Searchbots.

E-MAIL  ELEKTRONIČKA POŠTA

Put pisma može trajati danima, tjednima ako je pismo poslano na drugi kraj svijeta. Kako bi uštedjeli na vremenu i novcu, sve više ljudi koristi elektroničku poštu. Brza je, jednostavna i puno jeftinija od obične pošte.

U svom najjednostavnijem obliku, e-mail poruka je elektronička poruka poslana s jednog računala na drugo. Možete slati ili primati privatne ili poslovne tekstovne poruke s dodacima poput slika ili dokumenata oblikovanih u drugim programima. Možete slati čak i kompjuterske programe.

Recimo da imate malu tvrtku s prodavačima koji rade po cijeloj Hrvatskoj. Kako održavati kontakte bez velikih telefonskih računa? Kako ostati u vezi s članovima obitelji koji su daleko? E-mail je najbolji način. Nije čudo što je elektronička pošta postala jedna od najpopularnijih usluga na Internetu.

Elektronička pošta je:

 • brza - samo par sekundi do primatelja
 • jeftina - košta manje od poštanske marke
 • praktična - na bilo kojem računalu koje se može spojiti na Internet
 • univerzalna - smanjuje udaljenosti i vremenske barijere kada se komunicira "preko mora i planina"

 

Kako radi e-mail?

Kao što obično pismo prolazi kroz različite poštanske lokacije tijekom svojeg putovanja, tako e-mail poruka prolazi kroz nizove računala na Internetu prije nego dođe do odredišta. Jednom kad stigne na odredišni e-mail poslužitelj, poruka je spremljena u elektronički poštanski sandučić (eng. mailbox) sve dok je primalac ne podigne. Čitav taj proces može trajati samo par sekundi, omogućavajući tako brzo komuniciranje s ljudima širom svijeta u bilo koje doba dana ili noći.

Da biste primili e-mail poruku, morate imati korisnički račun na e-mail poslužitelju. To je slično klasičnoj adresi na koju primate pisma. Jedna od prednosti u odnosu na običnu poštu je to što možete podizati e-mail poruke s udaljenih lokacija u bilo koje vrijeme. Ne morate čekati poštara da vam donese poštu. Jednostavno se spojite na Internet i, odakle god i kad god to bilo, s vašeg e-mail poslužitelja možete podići pristiglu poštu. E-mail poslužitelj na kojem se prima pošta naziva se još i POP3 poslužitelj. Zove se tako po protokolu POP3 (eng. Post Office Protocol - poštanski protokol).

Da biste poslali e-mail poruku, potrebna vam je veza na Internet i pristup e-mail poslužitelju koji će vaše poruke prosljeđivati dalje. Standardni protokol koji se upotrebljava za slanje pošte na Internetu zove se SMTP (eng. Simple Mail Transfer Protocol - doslovno "jednostavni protokol za prenošenje pošte").

Kada šaljete e-mail poruku, vaše je računalo šalje SMTP poslužitelju. On prema e-mail adresi (poput adrese na koverti) šalje poruku primateljevom e-mail poslužitelju. Kada je poruka primljena na odredišni e-mail poslužitelj, ona je spremljena sve dok je adresirani korisnik ne podigne.

E-mail poruke možete slati svakome tko ima e-mail adresu, bilo gdje u svijetu. 

Dijelovi e-mail poruke

Elektroničke poruke su pisma. Sastoje se od dva glavna dijela.

Zaglavlje koje možete vidjeti sadrži adresu primatelja (polje To:), adresu onoga tko prima kopiju pisma (polje Cc:) i naslov, odnosno predmet poruke (polje Subject:). Neki programi za pisanje i čitanje e-mail poruka također ispisuju vaše ime i datum kada je poruka poslana. Kada primite poruku, iz zaglavlja možete pročitati tko je pošiljatelj, kada je i kako poslana - nešto poput poštanskog žiga.

Kao i s običnim pismom, morate imati točnu adresu. Ukoliko koristite pogrešnu adresu ili krivo utipkate adresu, vaša poruka će vam se vratiti popraćena kratkom obavijesti (na engleskom jeziku) o tome zašto poruka nije uspješno dostavljena. Obično takva obavijest ima naslov Mail Delivery Failure (neuspješno dostavljena poruka).

Tekst poruke se piše u donji dio prozora (eng. body).

Većina programa za e-mail omogućava vam da na kraj svoje poruke automatski umetnete svoj potpis (eng. signature). To može biti doslovno samo potpis (ime i prezime), no najčešće su to i dodatni podaci o vama - što radite, ime tvrtke u kojoj radite, broj telefona, telefaksa, mobitela... Osim toga ljudi u svoj potpis dodaju neki zgodni citat, izreku ili stih. Ukoliko ste kreativni, možete uz tekstualni potpis "nacrtati" životinjicu ili znak koristeći slova.

 

Kako izraziti emocije i raspoloženje u e-mail poruci?
Osmijeh je krivulja koja sve izravnava :)

 

Kada pišete e-mail poruke, imajte na umu da pišete jednostavno tipkani tekst i da se iz teksta ne vidi stil pisanja. Osim toga ljudi vas ne vide i ne mogu "čuti" osjećaje iz tona glasa kao kada s njima govorite "uživo". Zato naučite čitati i koristiti smješkiće (eng. smileys) kako biste označili ton svojih riječi.

Smješkići se pišu tipkanjem znakova s tipkovnice. Čitaju se tako da nagnete glavu ulijevo. Svaki od njih predstavlja malo lice koje nosi određenu emociju. Neki popularni smješkići su:

:-) sretno

:-( tužno

:-o iznenađeno

:-@ vrisak

:-I ravnodušno

:-e razočarano

>:-< ludo

:-D glasno se smije

;-) namiguje


Smješkići se mogu pisati i bez crtice "-" koja predstavlja nos, pa mogu izgledati i ovako:

:) sretno

:( tužno

:o iznenađeno

:@ vrisak

:I ravnodušno

:e razočarano

>:< ludo

...


Prosljeđivanje primljenih e-mail poruka

Forward

E-mail poruku koju ste primili i želite nekome dalje proslijediti možete poslati na dva načina:

 1. Prosljeđivanjem poruke pomoću opcije forward. Na taj će način osoba kojoj šaljete poruku moći vidjeti tko je vama poslao poruku i čitav tekst poruke.
 2. Kopiranjem dijela poruke koji želite proslijediti (pomoću opcije Copy iz izbornika Edit) te stavljanjem tog sadržaja u novu poruku (pomoću opcije Paste iz izbornika Edit).

Mailing liste

Mailing liste su tematske diskusijske grupe slične news grupama.

Mailing lista se kreira na poslužitelju i ima svoju e-mail adresu. Korisnik koji se predbilježi na mailing listu elektroničkom poštom šalje svoje poruke na njenu adresu. Te poruke se zatim elektroničkom poštom šalju svim korisnicima koji su predbilježeni na listu. Isto tako poruke ostalih sudionika u mailing listi stižu predbilježenom korisniku na njegovu e-mail adresu. Na taj se način odvija komunikacija, tj. rasprava. Za korištenje mailing listi potreban je samo običan e-mail klijent.

Mailing liste se, kao i news grupe, bave skoro svim mogućim temama, i zato ih ima vrlo mnogo. Potreban je oprez pri predbilježavanju, jer sa svake mailing liste predbilježeni korisnici dnevno dobiju veliki broj poruka što može preopteretiti vaš poštanski sandučić.

Postoje moderirane i nemoderirane mailing liste. Nemoderirane liste su potpuno otvorene za svakoga tko želi poslati poruku, a sve poruke se šalju svim predbilježenim korisnicima. Moderirane liste imaju svojeg moderatora koji, nakon što pročita sve prispjele poruke, odlučuje koje će poruke proslijediti dalje svim predbilježenim korisnicima. Tako se osigurava da korisnici ne dobijaju poruke koje nemaju veze s raspravom u listi, uvredljive, predugačke i slične neprihvatljive poruke. Na neke se liste korisnik predbilježava automatski čim to zatraži, a za neke je potreban moderatorov pristanak ulaska na mailing listu.

Na neku mailing listu predbilježite se tako da na njenu adresu pošaljete e-mail poruku u kojoj napišete riječ "subscribe". Tada se smatrate predbilježenim i poslužitelj vam šalje pozdravnu poruku. Od tada na vašu e-mail adresu stižu poruke ostalih korisnika mailing liste. Važno je znati kako prekinuti sudjelovanje u mailing listi (eng. unsubscribe), što je uglavnom objašnjeno u pozdravnoj poruci koju korisnik primi kada se predbilježi na listu.

Pri korištenju mailing listi treba se držati pravila liste i netiquettea- mrežnog bontona !

FTP

FTP je skraćenica engleskog naziva File Transfer Protocol. To je ime protokola i usluge koji služe za razmjenu datoteka (eng. file) između računala. FTP je alat koji omogućava da se s "Računala A" prenesu datoteke na "Računalo B" i obratno.

Na FTP poslužiteljima se nalaze datoteke koje možete prenijeti na svoje računalo. Za pristup FTP poslužiteljima koriste se FTP programi (eng. FTP client). Na poslužitelju odabirete koje datoteke želite prenijeti na svoje računalo, a FTP program započinje i izvršava prijenos.

FTP se koristi za slanje (eng. upload) datoteka na neki poslužitelj - npr. web stranica koje ste napravili kod kuće i sada ih želite postaviti na poslužitelj ili prebacivanje (eng. download) datoteka s FTP poslužitelja na svoje računalo. Postoje dvije vrste FTP poslužitelja. Za pristup nekima treba znati korisničko ime (eng. username) i lozinku (eng. password), dok se drugi nazivaju "anonimni" (eng. anonymus) te se za pristup njima koristi korisničko ime "anonymus", a kao lozinku koristite svoju e-mail adresu. S javnih anonimnih FTP poslužitelja mogu se na osobno računalo prebaciti razne datoteke:

 • programi koji se mogu koristiti, tj. isprobati neko vrijeme prije nego što ih treba platiti autoru (eng. shareware)
 • potpuno besplatni programi (eng. freeware)
 • razne nadogradnje (eng. upgrade) i zakrpe (eng. patch) za programe, igre i sl.
 • najnoviji pogonski programi (eng. driver) za računalne komponente (grafičke i zvučne kartice itd.)
 • razni dokumenti - članci, dokumentacija, upute...

Datoteke koje se nalaze na FTP poslužiteljima često su komprimirane. Kompresijom se smanjuje veličina datoteke, a time i vrijeme potrebno za njen prijenos. Za dekomprimiranje takvih datoteka potreban je prikladan program (npr. WinZip). Prije pokretanja ili otvaranja prebačenih datoteka obavezno ih provjerite antivirusnim programom!

Modem

Uređaj za  prijenos podataka na Internetu.

Pojam modem nastao je spajanjem dviju riječi - modulator i demodulator. Te su riječi izabrane jer na najprecizniji način opisuju što modem zapravo radi. Jednostavno rečeno modem je 'dodatak' na računalo, načinjen tako da koristi običnu telefonsku liniju za prenošenje digitalnih računalnih podataka.

Telefonske linije su napravljene za prijenos glasa, koji se jednostavno pretvara u električni signal pomoću mikrofona. Takav je signal analogan, stoga su i telefonske veze analogne. Računala su digitalna. Da biste digitalni signal prenijeli putem analogne linije, morat ćete mu "nešto" učiniti. U računalu se digitalni signal predstavlja prisutnošću ili odsustvom električne energije. Putem telefonske linije nije moguće prenijeti takva stanja. No kada biste našli način da to "treperenje" pretvorite u ton, mogli biste napraviti analognu verziju digitalnih podataka.

S obzirom na to da su telefonske linije osmišljene za prijenos zvuka, digitalni podaci se njima mogu prenositi u obliku analognih zvukova. Modem čita računalne digitalne signale i pretvara ih u zvukove. Ti se zvukovi šalju telefonskom linijom. Modem na drugoj strani linije prepoznaje tonove, ponovno ih pretvara u digitalni signal i šalje u računalo.

Mreža ISDN

 (Integrated service digital network- digitalna mreža integriranih usluga)

Naziv za novu digitalnu telekomunikacijsku mrežu koja zamjenjuje staru analognu. Uz mnogobrojne dodatne usluge u telefoniji omogućuje brži (64 ili 128 kbps) i kvalitetniji pristup Internetu (kod ispravno konfiguriranog sustava nema oscilacija u brzini spajanja i brzini prijenosa podataka koja je tada konstantna na 64 ili 128 Kbps).

Brzina je rastući problem Interneta, a uglavnom je vežemo uz područje izvan SAD-a. Razlog ovom problemu je sve veći broj korisnika Interneta/WWW-a koji sve više zagušuju ionako slabe veze između SAD-a i ostatka svijeta. Rješenje ovog problema i nije tako jednostavno kao što se čini - povećati veze. Zašto? Prije svega to je često skupo, a ponekad i neizvodivo.

Veliki dio problema leži i u tome što je Internet mreža u SAD-u vrlo razvijena te brza te se sve države žele povezati upravo sa SAD-om. Pritom se često zanemaruju veze unutar kontinenata. Tako se događa da je brže pregledavati neki site u Texasu nego u Mariboru upravo zato jer se podacima u Mariboru pristupa preko SAD-a. Pritom treba imati na umu da je brzina veza na Interneu uvijek ista, a problem je ustvari u propusnosti same mreže.  

Zanimljivo je da korisnik u SAD-u danas može zakupiti 7 Mbit/s vezu za nevjrojatnih 100$ mjesečno, a to je otprilike mjesečni račun hrvatskog korisnika koji je malo pretjerao u zvanju sa svojim 56 Kbit/s modemom.

Ovaj problem se može riješiti samo skupim svjetlovodni i satelitskim vezama, a da bi se sve to financiralo velike tvrtke moraju vidjeti u tome financijsku korist. Problem je tim veći što su čak i veze unutar SAD-a postale prespore za tamošnje korisnike upravo pred navalom korisnika iz cijelog svijeta.

CHAT

-          Razgovor preko Interneta

Chat (eng. brbljanje, razgovor) sustavi pružaju vam mogućnost da "razgovarate", tj. razmjenjujete poruke s jednom ili više osoba koje su istovremeno kada i vi spojene na Internet. Razlika između chata i dopisivanja putem e-maila je ista kao i između telefoniranja i dopisivanja običnom poštom; chat se obavlja u realnom vremenu, tj. direktno, i to tako da pomoću tipkovnice unosite poruke, a na monitoru pratite poruke drugih sudionika.

Na Internetu postoji nekoliko sustava za chat: IRC (Internet Relay Chat), chat na Webu, ICQ (I Seek You) i dr. Chat sustavi se sastoje od poslužitelja na Internetu koji služe kao središnje mjesto za razmjenu poruka i klijenata (programa) koji se na njega spajaju. Za IRC je tako potreban neki od IRC klijenata (mIRC, Pirch i sl.), za ICQ je potreban istoimeni program, dok je za web chat potreban web preglednik (Internet Explorer, Netscape Navigator).

Svim tim sustavima zajedničko je da se sastoje od "soba" (eng. chat room) ili "kanala" (eng. channel). Svaka soba ili kanal imaju svoje ime koje obično označava temu o kojoj se u sobi, odnosno na kanalu razgovara. Ovisno o svojim željama možete odabrati i "ući" u jednu ili više soba, odnosno na kanale i pridružiti se razgovoru. Naravno možete kreirati i svoju sobu/kanal. Ako želite, možete započeti privatan razgovor udvoje s nekim od korisnika.

Chat sustavi se, osim za zabavu i razgovor s poznanicima sa svih strana svijeta, koriste i u "ozbiljne" svrhe, primjerice u centrima za korisničku podršku, kod interaktivnog učenja ili pri poslovnim sastancima. Neki chat servisi, kao npr. chat.iskon.hr organiziraju chat s poznatim osobama iz javnog života, politike, estrade itd.

USENET

Novinske grupe - Internet servis koji koristi NNTP (Network News Transfer (Transport) Protocol) protokol za prenošenje novinskih članaka između novinskih grupa na NEWS serverima te sa servera na osobno računalo. Ako nikad niste pregledavali novinske članke treba napomenuti da se ne radi o prenošenju članaka Večernjeg lista ili nečeg sličnog.

Radi se o sustavu u kojemu svatko može sudjelovati na način da postavi pitanje ili da svoj odgovor u točno određenom direktoriju na NEWS serveru. U roku od nekoliko sati vaše će pitanje vjerojatno biti odgovoreno i to zahvaljujući velikom broju posjetitelja ovakvih novinskih grupa. Novinske grupe su i zamišljene upravo zbog razmjene iskustava pa tako u njima na relativno lagan način možete doći do odgovora na svoja pitanja. Za pregled novinskih grupa na osobnom računalu potreban je program za njihovo pregledavanje, a većina današnjih Web browsera imaju integrirane vlastite programe za tu svrhu.

Inače, začetak novinskih grupa je još u 1979. godini kada se za njihov rad koristi UUCP kopija UNIX-a. Prva verzija protokola (NNTP), kakvog ga danas znamo, nastaje tek 1986. godine. Važno je napomenuti da je oblik članaka i način njihova korištenja bio je jedan od uzora u stvaranju HTML jezika.

 INTERNET SUTRA

Informatika se odavno pokazala kao daleko najnepredvidljivija od sviju ljudskih djelatnosti pa je stoga svako predviđanje vezano uz računalnu industriju više-manje unaprijed izgubljena bitka.

Od samih početaka Internetu nitko nije mogao predvidjeti njegovu blistavu budućnost. Tako su "veliki stručnjaci" tvrdili da osobna računala nikada neće moći priključivati na Internet jer su Internet Protokoli presloženi za izvođenje na ovakvim strojevima. Tako se i za WWW tvrdilo da nikad neće dostići popularnost Gophera (preteća WWW-a).

Danas možemo samo nagađati u kojem će se smjeru Internet kretati. Njegova budućnost će zasigurno zavisiti od budućnosti Weba. Veze na Internetu će se zasigurno svakodnevno poboljšavati, a WWW će sve češće ulaziti u naše domove. Za tako nešto svakako je važan porast financijske iskoristivosti Interneta što je i osnovni preduvjet za daljnja ulaganja u samu infrastrkturu Interneta bez koje je Web ionako bezvrijedan.

Već sada nije prerano reći da će 10-15 godina većina svjetskog stanovništva, ako ništa drugo, barem znati poslati e-mail te znati upotrebljavati WWW. Zašto? Prije svega zato jer su njegove mogućnosti gotovo nesagledive. Već sada možete kupiti knjigu, auto ili računalo preko WWW-a. Možete studirati, gledati filmove,slušati radio i televizijske postaje koje rade samo preko Interneta, možete pomoću robota uzgajati vrtove, pregledavati VRML slike stana kojeg želite kupiti, igrati igre sa tridestak ljudi istovremeno, izmjenjivati sve vrste informacija. Jednom riječju mogućnosti Weba su neograničene. Tko zna što nam tek budućnost donosi.

Naravno s WWW-om se javlja i prijetnja stvaranja drugorazrednog stanovništva, onih koji ne znaju, nemaju mogućnosti ili ne žele naučiti koristiti Web i Internet. Oni sada možda još i nisu, ali u budućnosti će svakako biti u podređenom položaju u odnosu na one koji znaju koristiti Web. Taj problem će svakako trebati riješiti tako da svi, prije ili kasnije, dobe jednaku šansu.

Paralelno s razvojem Weba danas već i na ulici možemo primjetiti novi sloj djece i mladih ljudi. Oni upotrebljavaju drugačiji jezik od ostatka stanovništva, pa čak i od pripadnika prve generacije računalne revolucije. To su ljudi kojima je Web, Net, WWW, Internet drugi dom, a njegovi slangovi drugi jezik. Nije važno da li oni žive u SAD-u, Europi, Africi ili u Mozambiku. Sve dok su priključeni na Internet i dok surfaju po Webu oni znaju da su u središtu svijeta.

Piratstvo

Jednostavno, radi se o gomili nelegalnog softwarea koji možete downloadati preko Interneta. No, osim softwarea u zadnje vrijeme aktualna je piraterija pjesama preko Interneta koja je postala moguća sa pojavom dovoljno kvalitetnog softwarea za kodiranje pjesama u MP3 formatu.

Sigurnost na Internetu

Ovo je svakako jedan od najvećih problema Interneta. Naravno pritom se misli na više tipova sigurnosti. Zbog decentraliziranosti sustava Internet je prilično stabilna mreža te je opasnost kolektivnog rušenja cijelog sustava vrlo mala. S druge strane najveći problem je sigurnost mreža poduzeća i raznih vladinih udruga  u koje svako malo provaljuju hakeri. To spada u domenu financijskog kriminala te je povećanje ove sigurnosti jedno od bitnih pitanja za financijski opstanak WWW-a. Bez visokog stupnja sigurnosti financijskih transakcija te svih drugih oblika komuniciranja preko Interneta ovaj neće privući dovoljno sredstava za sigurnu i udobnu budućnost.

Kao i mnoge druge stvari i sigurnost je na Internetu postala aktualna sa pojavom WWW-a te širenjem Internet populacije. Tako je 1988. bilo šest prijavljenih provala u kompjutorske sustave na Internetu, a 1995. godine 2412 slučajeva.

Za sigurnost na Internetu brine se CERT (Computer Emergency Response Team) koji bilježi te pokušava suzbiti provale u sustave.

 

vrh